Mantolama - Mantolamanın Faydaları

Mantolamanın Faydaları

Yapıların dışlarını belirli malzemelerle kaplayıp iç ortam ve dış ortam arasındaki hava alışverişini minimuma indirmek için yapılan işlemlere genel olarak mantolama adı verilir.

Mantolama işleminin yapıya sayısız faydası vardır. Bunların en önemlilerinden birisi duvarlardaki nemi en aza indireceğinden hatta kaybedeceğinden dolayı yapının ömrünü uzatacak olmasıdır. Mantolama yapılan bina ile yapılmayan bina arasında en az yüzde elli oranında ısı farkı bulunmaktadır.

Mantolanmış binanın kışın ısıtılması yazın soğutulması diğer binalara göre daha kolaydır. Bu durum da her mevsim daha az enerji harcamak demektir.

Özellikle eski binalar açısından mantolama işleminin yapılacağı malzeme çeşitleri çok olduğundan dolayı binaya daha güzel bir görünüm kazandırılmaktadır. Mantolama işleminden sonra yakıt az kullanılacağından dolayı daha az yakılır. Bu da hava kirliliğini önler dolayısıyla işlemin ülkeye ve çevreye de faydası olur. Mantolama işlemi bu faydaların yanında bütünsel olarak bakıldığı zaman fazla maliyetli bir işlem değildir. Çünkü mantolama işleminin yapıldığı binalar ısı ve enerji tasarrufları dikkate alındığında kendi maliyetlerini üç dört yıl içinde sadece tasarruftan çıkarabilmektedirler.